WVP ASIG – Partener GRAWE Asigurări în Moldova

WVP Asigurari Moldova
Principală » Asigurări » Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Legea asigurare RCA Moldova Aprilie 2023

Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), de la 1 aprilie 2023, vine cu modificări esențiale.

Actul normativ fortifică cadrul regulator pentru protecția păgubiților. Legea, în cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor, dispune majorarea limitelor de răspundere, acoperite prin asigurarea RCA, de la 1 000 000 de lei la 2 000 000 de lei. De asemenea,  pentru vătămările corporale și decesele produse în unul și același accident, se stabilește limita de despăgubire de până la 100.000 euro pentru o parte vătămată și de până la  500.000 euro, indiferent de numărul părților vătămate.

Legea fixează o nouă categorie de despăgubiri – pentru prejudicii morale, ca urmare a dizabilității sau a decesului persoanelor implicate în accidentul rutier. Limita de despăgubire este de 5 000 de euro pentru o parte vătămată și de 10 000 de euro, indiferent de numărul părților vătămate. 

Documentul mai prevede norme cu privire la suspendarea  contractului RCAI – pe perioada suspendării dreptului de conducere sau pe perioada retragerii legale a plăcuțele de înmatriculare. 

Care este termenul limita pentru soluționarea RCA?

Noua lege dispune un termen limită pentru asigurătorul RCA, cu privire la soluționarea cererii de despăgubire și achitarea acesteia. Pentru dosarul de daune complet se fixează termenul de maximum o lună de la data depunerii cererii de despăgubire. În cazul dosarului de daune incomplet – cel mult trei luni.

Pentru a evita manipulările ce vizează cuantumul despăgubirilor și cheltuielilor aferente reparației vehiculelor, legea obligă asigurătorii să utilizeze sistemele informaționale automatizate de evaluare în domeniul auto, care au la bază prețuri din cataloagele producătorilor de piese de schimb, părți componente și materiale necesare reparației și corespund cerințelor stabilite în actele normative ale autorității de supraveghere.

Important!

Ca toate aceste prevederi să aibă acoperire bănească, au fost operate câteva schimbări în tarifarele ce stabilesc prețul asigurărilor.

  1. Componenta „Bonus-Malus” rămâne în vigoare. Astfel, persoanele fizice și juridice pot beneficia de reduceri de până la 50%.
  2. Pentru persoanele fizice, polița de asigurare RCAI se perfectează doar cu prevederea „NELIMITAT”. În acest fel, unitatea de transport poate fi condusă de oricine și, în caz de accident, despăgubirea va fi plătită integral.
  3. Deoarece polița este perfectată cu bifa „NELIMITAT”, reducerea de 25% pentru pensionari a fost exclusă.

Legea a fost elaborată de către CNPF (cnpf.md) cu asistența experților Băncii Mondiale, în cadrul proiectului ”Reforma pieței de asigurări din Moldova”, având drept scop racordarea cadrului legal la prevederile comunitare.

Link-uri relevante

Leave a Reply