WVP ASIG – Partener GRAWE Asigurări în Moldova

WVP Asigurari Moldova

Asigurare de Viață > GRAWE Risk Life

GRAWE Risk Life

Siguranţa ta este o prioritate pentru tine, mai ales dacă ai o meserie riscantă. Oferă-ţi protecţie financiară cu produsul GRAWE Risk Life.

Acest produs reprezintă o asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital pentru persoane ce desfăşoară o activitate cu risc mărit faţă de cel standard.

Lista meseriilor acceptate:
Tâmplari, dulgheri, cioplitori, prelucrători prin aşchiere, lăcătuşi, sudori, mecanici, strungari, frezori, muncitori constructori, muncitori feroviari, muncitori necalificaţi din industria grea, fierari, betonişti, electricieni pentru linii de înaltă tensiune, instalatori gaz, instalatori în domeniul telecomunicaţiilor, şoferi, taximetrişti, excavatorişti, conducători de motostivuitoare, chimişti, curăţători de geamuri, coşari, sobari, docheri, lucrători portuari, lucrători pe şantiere navale, pescari în larg, agricultori, fântânari.

Contractantul asigurării poate fi o persoană fizică în vârstă de cel puţin 18 ani sau o persoană juridică iar vârsta persoanei asigurate este de minim 15 ani şi maxim 65 de ani la momentul încheierii contractului de asigurare.

Durata asigurării: este de minim 10 ani şi maxim 45 de ani, fiind limitată de împlinirea de către asigurat a vârstei de 75 de ani.

Acoperiri

Acest program este prevăzut cu o serie de acoperiri suplimentare şi opţiuni, pentru a răspunde cerinţelor individuale ale fiecărui client:

Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital
+
Asigurare suplimentară de deces din accident
+
Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident (peste 50%)
+
Asigurare suplimentară de scutire de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din accident de peste 50%

Beneficii

În cazul supravieţuirii persoanei asigurate (la expirarea contractului): se achită suma asigurată din asigurarea de viaţă, împreună cu participarea la profit acumulată pentru contractul respectiv

În caz de deces natural a persoanei asigurate: se achită întreaga sumă asigurată din asigurarea de viaţă, inclusiv participarea la profit acumulată până în momentul producerii evenimentului asigurat.

În caz de deces din accident a persoanei asigurate: se achită suplimentar suma asigurată prin asigurarea suplimentară de deces din accident.

În caz de invaliditate din accident (peste 50%): se achită suma asigurată prin asigurarea suplimentară de invaliditate din accident de minim 50 %.

Scutire de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din accident peste 50%: contractantul este scutit de la plata primelor pentru asigurarea de viaţă, până la sfârşitul duratei contractului; suma asigurată rămâne aceeaşi, iar participarea la profit continuă fără schimbări.

Tarife

La calculul sumei asigurate se iau în considerare factori precum vârsta persoanei care urmează a fi asigurată, durata asigurării şi prima de asigurare solicitată.

Prima minimă anuală: 3.000 MDL.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: 069107755