WVP ASIG – Partener GRAWE Asigurări în Moldova

WVP Asigurari Moldova

Asigurare de Viață > GRAWE Profit

GRAWE Profit

GRAWE Carat  îţi oferă  asigurarea de viaţă care îţi oferă soluţia perfectă pentru a investi banii pe termen lung în viitorul pe care îl visezi.

Produsul GRAWE PROFIT reprezintă o asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital, disponibil în două variante. 

Varianta 1: 
Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital şi plată fracţionată în caz de deces

Varianta 2:
Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital şi asigurare suplimentară în caz de deces

Contractantul asigurării poate fi o persoană fizică în vârstă de cel puţin 18 ani sau o persoană juridică iar vârsta persoanei asigurate este de minim 15 ani şi maxim 65 de ani la momentul încheierii contractului de asigurare.

Durata asigurării : este de minim 10 ani şi de maxim 45 de ani, fiind limitată de împlinirea de către asigurat a vârstei de 75 de ani.

Programul de asigurare Profit oferă o capitalizare mai mare prin diminuarea riscului preluat de asigurător. 

 
 

Acoperiri

Varianta 1

Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital şi plată fracţionată a sumei asigurate în caz de deces.

Varianta 2

Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital şi plată fracţionată a sumei asigurate în caz de deces
+
Asigurare suplimentară de deces din orice cauză

PACHET DE ACCIDENT

Asigurare suplimentară de scutire de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din accident peste 50%.

Beneficii

Varianta 1:

în cazul supravieţuirii persoanei asigurate (la expirarea contractului): se achită suma asigurată din asigurarea de viaţă, împreună cu participarea la profit acumulată pentru contractul respectiv. 

 în caz de deces a persoanei asigurate (natural sau ca rezultat a unui accident): se achită suma asigurată fracţionată, împreună cu participarea la profit acumulată pentru contractul respectiv până la momentul decesului.

Varianta 2:

în cazul supravieţuirii persoanei asigurate (la scadenţa contractului): se achită suma asigurată din asigurarea de viaţă, împreună cu participarea la profit acumulată pentru contractul respectiv.

în caz de deces a persoanei asigurate (natural sau ca rezultat a unui accident): se achită suma asigurată fracţionată (în funcţie de anul asigurării în care are loc decesul) şi, suplimentar, o sumă asigurată egală cu suma asigurată din asigurarea de viaţă.

Pachet de accident suplimentar:

în cazul invalidităţii din accident peste 50 %: contractantul asigurării este scutit de la plata primelor pentru asigurarea de viaţă până la sfârşitul duratei contractuale

Tarife

La calculul sumei asigurate se iau în considerare factori precum vârsta persoanei care urmează a fi asigurată, durata asigurării şi prima de asigurare solicitată.

Prima minimă anuală: 3.000 MDL.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: 069107755