WVP ASIG – Partener GRAWE Asigurări în Moldova

WVP Asigurari Moldova

Asigurare de Viață > GRAWE Futura I

GRAWE Futura I

Toți avem visuri și planuri pentru un viitor fericit, pe care ne dorim să-l împărtășim cu cei apropiați. Acest program oferă diverse acoperiri suplimentare și opțiuni, special create pentru a satisface nevoile unice ale fiecărui client.

Produsul GRAWE ORIZONT reprezintă o asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital şi acoperire suplimentară pentru cazurile de accident.

Contractantul poate fi o persoană fizică în vârstă de cel puţin 18 ani sau o persoană juridică iar vârsta persoanei asigurate este de minim 15 ani şi maxim 65 de ani la momentul încheierii contractului de asigurare.

Durata asigurării: este de minim 10 ani şi de maxim 45 de ani, fiind limitată de împlinirea de către asigurat a vârstei de 75 de ani.

Beneficii

În cazul supravieţuirii persoanei asigurate (la expirarea contractului): se achită suma asigurată din asigurarea de viaţă şi întreaga sumă provenită din participarea la profit.

În caz de deces a persoanei asigurate: se achită întreaga suma asigurată din asigurarea de viaţă, inclusiv participarea la profit acumulată până în momentul producerii evenimentului asigurat

Invaliditate permanentă din accident de minim 50%: contractantul este scutit de la plata primelor pentru asigurarea de viaţă.

Asigurările suplimentare de accident

Pachet de accident 1:

În caz de deces din accident a persoanei asigurate: se achită suma asigurată în caz de deces din accident conform pachetului de accident 1.

În caz de invaliditate din accident peste 50%: se achită suma asigurată pentru invaliditate din accident conform pachetului de accident.

Pachet de accident 2:

În caz de deces din accident a persoanei asigurate: se achită suma asigurată în caz de deces din accident conform pachetului de accident 2.

În caz de invaliditate din accident peste 50%: se achită suma asigurată pentru invaliditate din accident conform pachetului de accident 2.

Acoperiri

Acest program este prevăzut cu o serie de acoperiri suplimentare şi opţiuni, pentru a răspunde cerinţelor individuale ale fiecărui client:

Asigurarea de viaţă:
Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital + Asigurare suplimentară de scutire de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din accident peste 50 %

Asigurări suplimentare:
Asigurare suplimentară de deces din accident + Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident (peste 50%)

Tarife

La calculul sumei asigurate se iau în considerare factori precum vârsta persoanei care urmează a fi asigurată, durata asigurării şi prima de asigurare solicitată.

Prima minimă anuală: 3.000 MDL.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: 069107755